Ուսուցման ձևը ՝ առկա (ստացիոնար)
Շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ:
Տնօրեն ՝ Վաղինակ Գալուստյան

Հիմնադրվել է 1971թ․ որպես թիվ 10 գիշերոթիկ սպորտ-դպրոց, 1989թ․-ին վերակազմավորվել է Օլիմպիական հերթափոխի հանրապետական ուսումնարանի, իսկ 2005-ին՝ Օլիմպիական հերթափոխի հանրապետական քոլեջի։
Քոլեջը հիմնական ընդհանուր, միջնակարգ / լրիվ/ ընդհանուր և միջին մասնագիտական կրթության ծրագրեր իրականցնող և միաժամանակ հանրապետության հավաքական թիմերը որակյալ մարզիկներով համալրող ուսումնադաստիարակչական, մարզական հաստատություն է: Քոլեջն ունի մասնագիտացված և ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության մարզադահլիճներ, ուսումնական և հանրակացարանային մասնաշենքեր, բուժվերականգնողական կենտրոն, ճաշարան, հանդիսությունների դահլիճ և վարչատնտեսական այլ կառույցներ:

Քոլեջում դասավանդվում են հետևյալ մարզաձևերը․

 • - Հունա-հռոմեական ըմբշամարտ
 • - Ազատ ըմբշամարտ
 • - Բռնցքամարտ
 • - Ձյուդո
 • - Ծանրամարտ
 • - Ֆուտբոլ
 • - Աթլետիկա
 • - Ակրոբատիկա
 • - Հեծանվային սպորտ
 • - Սպորտային և գեղարվեստական մարմնմարզություն
 • - Սեղանի թենիս

© 2022 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am