Մեր մասին
Հիմնադրվել է 1990թ.: N 008 լիցենզիա, տրված 2000թ. հուլիսի 24-ին:,
պետ. հավատարմագրում n 004 առ 2001թ.
Հիմնադիր ՝ ակադեմիկոս Ավետիք Մկրտչյան
Ռեկտոր ՝ Լաուրա Ավետիքի Մկրտչյան

Համալսարանում դասավանդում
են 8 ակադեմիկոս, 12 դոկտոր-պրոֆեսոր, 19 դոցենտ, 15 գիտությունների թեկնածու և 17 ավագ դասախոս ։
Շրջանավարտներին տրվում է պետական հավատարմագրում անցած ԲՈՒՀ-ի պետական դիպլոմ, որը պետական մարմինների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար բարձրագույն կրթություն ստանալու մասին փաստաթուղթ է:

Ուսման վարձի զեղչերը կիրառվում են նաև նույն ընտանիքի երկու ուսանողների համար, ովքեր սովորում են բուհում:

Համալսարանին կից գործում է մագիստրատուրա (Ուսման տևողությունը ՝ 2 գ)
և հեռակա ուսուցում բոլոր ֆակուլտետների մասնագիտությունների համար (5 տարի):

© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am