Տնօրենը` Սիմոն Հակոբյան
Ուսուցման ձևը` առկա (ստացիոնար)
Քոլեջի շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ

«Հայաստանում Եվրոպական քոլեջ» հիմնադրամը իրականացնում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր Երևանում և Հայաստանի մարզերի իր մասնաճյուղերում։

Հիմնադրվել է 2006թ.,
Հիմնադիր` Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա (ԵՏԱ)

Մասնագիտություններ եւ ուսման տեւողություն՝

  • Դիզայն (4 տարի)
  • Գործավարություն օտար լեզվի խորացված իմացությամբ (4 տարի) *
  • Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (3 տարի) *
  • Մենեջմենթ (3 տարի) *
  • Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր (4 տարի) *
  • Հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում (3 տարի)
  • Հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում (4 տարի) *
  • Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում (4 տարի) *
  • Ապահովագրական գործ (2 տարի)
  • Շուկայաբանություն (Մարքեթինգ) (2 տարի)

* Հիմնական ընդհանուր (9-ամյա) կրթությամբ

© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am