Մեր մասին
Բուհը հիմնադրվել է 1996 թ.: համապատասխանելով ՀՀ կառավարության N 372 որոշման պահանջներին ' 2000 թ. օգոստոսի 24-ին բուհը ստացել է n 012 անժամկետ լիցենզիա: Պետական հավատարմագրում N 056, 057
Ռեկտոր ' Ա. Աղաբաբյան, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ուսուցման ձևը ՝
առկա
Շրջանավարտներին
տրվում է պետական հավատարմագրում անցած ԲՈՒՀ-ի դիպլոմ, որը պետական մարմինների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար բարձրագույն կրթություն ստանալու մասին փաստաթուղթ է
Բուհում դասավանդում են
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամները, պրոֆեսորներ, գիտությունների դոկտորներ և թեկնածուներ, դոցենտներ
Բուհում գործում են
գիտական կենտրոն, Ուսանողական միություն, ՈՒՀԱ, ուսանողական խորհուրդ
Բուհին կից գործում է
հեռակա բաժին, որտեղ ուսման տևողությունը 5 տարի է (ուսման վարձը ՝ 110000 - 150000 դրամ):

Ուսուցում
Բուհի բոլոր ուսանողները կսովորեն
աշխատել համակարգչով և կստանան համապատասխան հավաստագրեր: Լավագույն ուսանողները բուհն ավարտելուց հետո, վերջինիս միջնորդությամբ, հնարավորինս կապահովվեն աշխատանքով։

Հավատարմագրված մասնագիտությունների գծով համալսարանը շրջանավարտներին տալիս է պետական նմուշի դիպլոմ:
Բուհն ունի բոլոր այն իրավունքներն ու պարտականությունները, որոնք սահմանված են ՀՀ պետական բուհերի համար։


Ուսուցում
Բոլոր ֆակուլտետներին կից գործում է անհատական գրաֆիկով ուսուցման բաժին, 2-րդ սոցիալական խմբի համար (90.000 - 135.000 դրամ):

Բուհում գործում են գիտական կենտրոն, Ուսանողական միություն, ուսանողների գիտական ընկերություն, Ուսանողական խորհուրդ
Բուհն ունի նախապատրաստական դասընթացներ, որոնց կարող են մասնակցել նաև միջնակարգ դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտները
Ուսանողների ավելի քան տասը կատեգորիաների համար տրամադրվում են անվճար տեղեր, նպաստների և զեղչերի համակարգ ' ուսման վարձը վճարելիս. խումբ, գերազանցիկներ, քառասուներորդ երեխաներ, Արցախյան ազատամարտի զոհված մասնակիցների երեխաներ, հաշմանդամներ, Ջավախքի, ԼՂՀ-ի, Հայաստանի որոշ սահմանամերձ շրջանների բնակիչներ:

Կապեր են հաստատվել մի շարք արտասահմանյան պետությունների հետ ։ ԲՈՒՀ-ում սովորում է 120 ուսանող 5 օտարերկրյա պետություններից ։
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105, ՊՊԻ (պոլիտեխնիկական ինստիտուտ), առաջին մասնաշենք (քիմիայի ֆակուլտետ), 4-րդ հարկ, սեն. 405


© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am