Մեր մասին
Հիմնադրվել է 1996թ.:
Հիմնադիր ՝ Ռ. Գ. Առուշանյան, տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր
Վերալիցենզավորված է 22.09.2016 թ. լիցենզիա N0055, 0066;
Պետական հավատարմագրում N 012, 2001A.
Հիմնադրվել է 1996թ.:
Հիմնադիր ՝ Ռ. Գ. Առուշանյան, տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր
Վերալիցենզավորված է 22.09.2016 թ. լիցենզիա N0055, 0066;
Պետական հավատարմագրում N 012, 2001A. ռեկտոր ' Միլետա Երվանդի Խալափյան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
Ուսուցման ձևը ՝ առկա, հեռակա
Շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ
Ուսանողների որոշ կատեգորիաների համար սահմանվել են զեղչեր և վճարների արտոնություններ:
Համալսարանում գործում են ուսանողական խորհուրդ և ուսանողական ամսագիր

"Ստոմատոլոգիա" մասնագիտության և միջին մասնագիտական բժշկական ծրագրերի լիցենզիաները վերաձևակերպվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից 22.08.2014 թ., համար 0003 և 26.08.2014 թ., համար 0026

Փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 1-ից ։
Հեռակա ուսուցման Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի 31-ը:
Հեռակա ուսուցման քննություններն անցկացվում են համալսարանում ։
Փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 1-ից ։
Հեռակա ուսուցման Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի 31-ը:
Հեռակա ուսուցման քննություններն անցկացվում են համալսարանում ։

© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am