Մեր մասին
ԱՄԻ-ն հիմնադրվել է 1990թ.:
Լիցենզիա ՝ ՀՀ ԿԳՆ N 0006 (բակալավրիատ), n 0006 (մագիստրատուրա):
N 124 բուժական ֆակուլտետի, N 125 Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ՀՀ պետ.հավատարմագրում, N 154 ընդհանուր հավատարմագրում
Հիմնադիրներ ՝ լ. վ. Անդրիասյան, Մ. Ա. Աստաբացյան, բ. գ. թ., դոցենտ, Լ. Գ. Ասատրյան, բ. գ. թ., դոցենտ, Հ. Գ. Մխոյան:
Ուսուցման ձևը ՝ առկա (ստացիոնար)
Շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ:
Համալսարանում դասավանդում են ակադեմիկոսներ, պրոֆեսորներ, դոցենտներ։
Ուսման վարձի վճարման դեպքում զոհված ազատամարտիկների երեխաների համար սահմանվել են զեղչեր, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ բուհում սովորում են նույն ընտանիքի երկու ուսանողներ: Ընդունելության միասնական քննությունների ժամանակ 32 և ավելի միավոր ստացած դիմորդները բուհում սովորում են անվճար:

* Հայկական բժշկական ինստիտուտը (ՀԲԻ) ԱՊՀ տարածքում առաջին մասնավոր բժշկական բուհն է (Հիմնադրվել է 1990թ.):
* Ներկայումս Բուհում գործում են 45 ամբիոններ և ցիկլեր, որոնցում աշխատում են մոտ 150 մասնագետներ: Նրանցից 52-ը գիտությունների թեկնածուներ են, դոցենտներ, 21-ը ՝ պրոֆեսորներ, 4-ը ՝ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոսներ ։
* ՀԲԻ-ի գլխավոր կլինիկական բազան գտնվում է "Էրեբունի" բժշկական կենտրոնում:
* ՀԲԻ-ի շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատում են ոչ միայն ՀՀ-ում, այլ նաև արտասահմանյան տարբեր երկրներում:
* ՀԲԻ – ում գործում է 2 ֆակուլտետ ' բուժական և ատամնաբուժական:
Բուժական բաժանմունքում Ուսման տևողությունը 6 տարի է, ատամնաբուժականում ՝ 5 տարի:
* Ինստիտուտն ունի բոլոր անհրաժեշտ պայմանները ' պատշաճ կրթական մակարդակ ապահովելու համար:
Ամին ունի գրադարան։

* Ուսուցման լեզուներն են ՝ հայերեն և ռուսերեն: Դիմորդները, ովքեր չեն տիրապետում այդ լեզուներին, մեկ տարվա ընթացքում ուսումնասիրում են դրանք, ինչպես նաև բժշկական տերմինաբանությունը նախնական դասընթացներում:
* Ակադեմիական տարին սկսվում է սեպտեմբերի 1-ից և տևում մինչև հուլիսի 1-ը: Սա համապատասխանում է 2-մտքի կիսամյակների: Ուսանողներին տրամադրվում են ձմեռային (Փետրվար) և ամառային (Օգոստոս) արձակուրդներ:
* ԱՄԻ-ն ընդունում է նաև միջնակարգ տեխնիկական կրթությամբ դիմորդներին:

* Բուհ ընդունվելիս անհրաժեշտ կլինի քննություն հանձնել քիմիա կամ կենսաբանություն առարկաներից:
* Դիմորդները պետք է լրացնեն դիմում և Հարցաթերթիկ, որոնց կցվում են միջնակարգ կրթության վկայականի բնօրինակը (ատեստատը) և 6 լուսանկար (3x4):

© 2024 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am