Մեր մասին
Հիմնադրվել է 1921 թվականին ։
ՀՀ ԱՆ կողմից տրված k-XX-000005 լիցենզիայով քոլեջն իրականացնում է միջին մասնագիտական բժշկական կրթություն:
Տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության միջին մասնագիտական պետական բժշկական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների խորհրդի նախագահ

Մկրտչյան Մկրտիչ Էմիլի բ. գ. թ.

հեռախոս: 58-31-41
ֆաքս: 52-58-08
Ուսուցման ձևը ՝ առկա
Ուսումնարանի շրջանավարտներին տրվում է ՀՀ պետական դիպլոմ
Քոլեջը պատրաստել է շուրջ 70.000 բուժաշխատող


Քոլեջ երեկ և այսօր

Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջը Հայաստանի ամենահին միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններից մեկն է ։ Հիմնադրվել է 1921 թվականին, որպես Երևանի առաջին ծննդատանը կից մանկաբարձական դպրոց, հետագայում վերածվել է բժշկական ուսումնարանի ։ Իր գոյության 88 տարիների ընթացքում ուսումնարանը դարձել է հանրապետությունում միջնակարգ բժշկական կրթությամբ մասնագետների դարբնոցը ։ 1938թ. - ին բացվել է բժշկական ուսումնարան Հայաստանի տարբեր մարզերում: 1959թ. - ին 'Կապանում, 1961թ. - ին' Դիլիջանում, 1970թ. - ին 'Վանաձորում, 1977թ. - ին' Երևանի 2-րդ բժշկական ուսումնարանը, այժմ ' "Էրեբունի" բժշկական քոլեջը, 1994 - 2002թթ. - ին հիմնվել են բազային բժշկական ուսումնարանի մասնաճյուղերը Արարատում, Հրազդանում, Արմավիրում, Մարտունիում և Գավառում, որոնք հետագայում դարձել են ինքնուրույն քոլեջներ.

1978թ. - ից Երևանի բժշկական ուսումնարանը, որպես միջին օղակի որակյալ բժշկական մասնագետների պատրաստման առաջատար ուսումնական հաստատություն, ստացել է բազային բժշկական ուսումնարանի կարգավիճակ, որն այսօր էլ համակարգում է հանրապետության բոլոր պետական բժշկական ուսումնարանների և դրանց մասնաճյուղերի ուսումնամեթոդական աշխատանքները:

Երևանի պետական բազային բժշկական քոլեջին կից գործում է ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական բժշկական քոլեջների տնօրենների խորհուրդը ՝ բժշկական թեկնածուի նախագահությամբ: գիտությունների դոկտոր Մ. Է. Մկրտչյանի:

Հանրապետության պետական բժշկական քոլեջներում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման առաջավոր ձևերի և մեթոդների ուսումնասիրությունը, ընդհանրացումն ու տարածումն իրականացվում է բազային բժշկական քոլեջի մեթոդական կաբինետի և դրան կից գործող մեթոդական խորհրդի միջոցով:

1996 թվականից բազային բժշկական քոլեջում սկսվեց բժշկական միջնակարգ մասնագիտական \ u200b \ u200bկրթության բարեփոխումը ԱՀԿ "Առողջություն բոլորի համար 21-րդ դարում"ռազմավարության վերաբերյալ: Բժշկական մասնագետների պատրաստում նոր տիպի միջին օղակի համար անհրաժեշտ էր հիմնական կրթության հիմնարար վերակազմավորում: Շրջանավարտների գիտելիքների և հմտությունների նկատմամբ միջազգային ստանդարտի պահանջներին համապատասխան վերանայվել և մշակվել են նոր կրթական ստանդարտներ, ուսումնական ծրագրեր, որոնք կրթության հիմքում դնում են բնակչության առաջնային բուժօգնությունը և ապագա մասնագետների մոտ զարգացնում են նոր մտածողություն և նոր մոտեցում իրենց մասնագիտական խնդիրների լուծման և մասնագիտական ավելի լայն լիազորություններ:
Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջն իրականացնում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով:

1. 0406-ԲՈՒԺՔՈՒՅՐ
Որակավորում: բուժքույր.
Ուսուցումն իրականացվում է
պետական \ u200b \ u200bկրթական ստանդարտին համապատասխան ' ամբողջական միջնակարգ և հիմնական հանրակրթության հիման վրա:
Ուսուցման ձևը
՝ լրիվ դրույքով:
3 տարի ՝ լրիվ միջնակարգ և 4 տարի ՝ հիմնական հանրակրթության հիման վրա:
Մասնագետի գործունեության ոլորտն ուղղված է անհատներին, ընտանիքներին, բնակչության խմբերին բժշկական օգնություն ցուցաբերելուն ՝ առողջության ամրապնդման, պահպանման և ձեռքբերման գործում:
Գործունեության շրջանակը ՝ առողջապահական հաստատություններ և բնակչության սոցիալական պաշտպանություն:

2. 0402-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ

Որակավորումը ՝ մանկաբարձուհի
Ուսուցումն իրականացվում է պետական \ u200b \ u200bկրթական ստանդարտին համապատասխան ' ամբողջական միջնակարգ և հիմնական հանրակրթության հիման վրա:
Ուսուցման ձևը ՝ առկա
3 տարի ՝ լրիվ միջնակարգ և 4 տարի ՝ հիմնական հանրակրթության հիման վրա:
Մասնագետի գործունեության ոլորտն ուղղված է կանանց վերարտադրողական առողջության ամրապնդմանը և պահպանմանը, ընտանիքի պլանավորման հարցերին:
Գործունեության շրջանակը ՝ առողջապահական հաստատություններ և բնակչության սոցիալական պաշտպանություն:

3. 0416-ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ

Որակավորում: ատամնաբուժական տեխնիկ.
Ուսուցումն իրականացվում է պետական \ u200b \ u200bկրթական ստանդարտին համապատասխան ' ամբողջական միջնակարգ և հիմնական հանրակրթության հիման վրա:
Ուսուցման ձևը ՝ առկա
2 տարի լրիվ միջնակարգ կրթության հիման վրա և 3 տարի հիմնական հանրակրթության հիման վրա:
Ուսուցումն իրականացվում է միայն վճարովի հիմունքներով։
Մասնագիտական \ u200b \ u200bգործունեության ոլորտը ուղղված է բնակչությանը օրթոպեդիկ, ատամնաբուժական օգնության տրամադրմանը, որը բաղկացած է ատամնատեխնիկական արտադրությունից, ատամնաբուժական հիվանդությունների օրթոպեդիկ բուժման կազմակերպումից և դիմածնոտային ապարատի գործառույթի վերականգնումից:

4. 0405-դեղագործություն

Որակավորում: դեղագործ.
Ուսուցումն իրականացվում է պետական \ u200b \ u200bկրթական ստանդարտին համապատասխան ' ամբողջական միջնակարգ և հիմնական հանրակրթության հիման վրա:
Ուսուցման ձևը ՝ լրիվ դրույքով:
2 տարի լրիվ միջնակարգ կրթության հիման վրա և 3 տարի հիմնական հանրակրթության հիման վրա:
Դեղագործի մասնագիտական \ u200b \ u200bգործունեությունն ուղղված է բնակչությանը դեղամիջոցներով կազմակերպելուն և ապահովելուն, դեղերի պահեստավորման, արտադրության, որակի վերահսկման գործընթացին և բնակչությանը և բժշկական և կանխարգելիչ հաստատություններին դրանց բաշխմանը: դեղագործի մասնագիտական \ u200b \ u200bգործունեության հիմնական նպատակներն են.

5. Լրացուցիչ կրթություն (մասնագիտացում) մասնագիտությամբ

Ընտանեկան բուժքույր "Ընտանեկան բուժքույր" բաժնում:
Ուսուցումն իրականացվում է Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող ՊՄՊ (առաջնային առողջության պահպանում) ծրագրի շրջանակներում:
Ուսուցման ձևը ՝ լրիվ դրույքով:
6 ամիս-Տրվում է ավարտական \ u200b \ u200bդիպլոմ:
Շրջանավարտները բոլոր բաժանմունքների քոլեջի անցած ամբողջ կուրսը առարկաների հիմնական կրթության եւ հաջողությամբ հանձնած պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները, ստանում են պետական նմուշի դիպլոմներ իրավունքը վարման մասնագիտական գործունեության մեջ:
Քոլեջի "Ընտանեկան բուժքույր" բաժնում մասնագիտացում անցած ուսանողներին տրվում են սահմանված նմուշի վկայականներ:

Ուսումնարանի շրջանավարտներն իրավունք ունեն
աշխատանքի ընդունվել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արտերկրի բժշկական հաստատություններում:

Ուսումնարանը Հայաստանի Հանրապետության պետական միջին մասնագիտական բժշկական ուսումնական հաստատությունների բազային և ուսումնամեթոդական կենտրոնն է:

Գործնական կլինիկական ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի բուժկանխարգելիչ հաստատություններում, գիտաբժշկական կենտրոններում, գդ.հանրապետության բոլոր մարզերի տներում, ինչպես նաև Կենտրոնական հիվանդանոցներում, դեղատներում և ատամնաբուժական կլինիկաներում:

Ուսումնական գործընթացն իրականացվում է միջազգային ստանդարտների և ծրագրերի չափորոշիչներին համապատասխան, ուսուցման նորագույն տեխնոլոգիաների, աուդիո և վիդեո միջոցների, համակարգչային տեխնիկայի կիրառմամբ:

Ուսումնարանը համագործակցում է Ռուսաստանի Դաշնության Առողջապահության նախարարության Ուսումնագիտամեթոդական կենտրոնի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համապատասխան հաստատությունների, Բելգիայի Տուրնաուտ քաղաքի "Հովսենտ" բժշկական քոլեջի հետ, ներգրավված է Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող "տնային բուժքույրերի" Հետդիպլոմային վերապատրաստման ծրագրում, "Ջինիշյան" հիմնադրամի, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության և Նովա (NOVA) ծրագրերում, ինչպես նաև բուժքույրերի և մանկաբարձների վերապատրաստման ծրագրերում ՝ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի (ԱԱԻ) և Հայաստանի պետական բժշկական համալսարանի համապատասխան ամբիոնների մասնակցությամբ:

Ուսումնառության ընթացքում
կազմակերպվում են փոխայցելություններ ուսանողների և դասախոսների միջև ՝ գիտելիքների կատարելագործման և փորձի փոխանակման նպատակով:

Ուսումնարանը մեթոդական օգնություն է ստացել Նորվեգիայից (Տրոմսոն քաղաքից), ինչպես նաև Շոտլանդիայի Էդինբուրգ քաղաքից ժամանած մասնագետների կողմից: Ուսումնարանի դասախոսները հանդես են եկել դասախոսություններով գործնական առողջապահության բուժքույրերի համար ՝ միջազգային տարբեր ծրագրերով:

Բուժքույրական բարեփոխումներ

Բուժքույրերի կրթության հիմքում առողջապահության համակարգի բարեփոխման հայեցակարգն է:
- Առողջության պահպանում,
- Հիվանդությունների կանխարգելում,
- Հիվանդների բուժում, համալիր խնամք և տառապանքների նվազեցում,
- Ֆիզիկական և մտավոր վերականգնում:

Ուսումնարանում, որպես լրացուցիչ կրթության ձև, գործում է
"Ընտանեկան բուժքույր" ամբիոնը, որը կազմակերպվել է Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող " առողջապահության ֆինանսավորում և առողջության առաջնային պահպանում."
Դպրոցում Լույս է տեսնում "բուժքույրական գործ"ամսագիրը ։


Ընդունելություն

Ընդունելության քննությունները հաջողությամբ հանձնած ՀՀ քաղաքացիները կարող են սովորել 0406, 0402, 0405 մասնագիտություններով ինչպես բյուջետային, այնպես էլ առևտրային հիմունքներով: Օտարերկրացիները և երկրորդ մասնագիտություն ստացող անձինք վերապատրաստվում են առևտրային հիմունքներով: Ուսման վարձի չափը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման համաձայն, սահմանում է ուսումնական հաստատությունը:

Հետևյալ փաստաթղթերը ներկայացվում են ընդունող հանձնաժողով:
- դիմում
- անձնագիր (ներկայացվում է անձամբ)
- վկայական (բնօրինակ)
- մեղր:տեղեկանք 086 u ձևի վերաբերյալ
- 4 լուսանկար 3x4

Փաստաթղթերն ընդունվում են:
2009թ. հունիսի 9-ից մինչև տվյալ մասնագիտության քննությունների նախորդ օրը:
Քոլեջի ուսումնասիրություն և գիտություն
Բժշկական քոլեջի նյութատեխնիկական բազան համապատասխանում է ժամանակակից պահանջներին: Լավ համալրված և հագեցած գրասենյակներ, լաբորատորիաներ։ Մասնագիտացված դասասենյակների շարքում են համակարգչային սրահները, որոնք հագեցած են նորագույն համակարգիչներով, ինչը թույլ է տալիս լայնորեն ներդնել համակարգչային տեխնոլոգիաները ուսումնական գործընթացի բոլոր օղակներում: Քոլեջը հագեցած է ժամանակակից համակարգչային տեսազանգային սարքավորումներով, ունի նախակլինիկական կաբինետներ և լաբորատորիաներ, որոնք հագեցած են պետական կրթական ստանդարտի պահանջներին համապատասխան: Պրակտիկայի կլինիկական բազաներն են Երևան քաղաքի և հանրապետության լավագույն բուժկանխարգելիչ հաստատությունները: Տվյալների բազաներում ուսումնական գործընթացը տրամադրվում է քոլեջի ուսուցիչների կողմից ' առաջատար կլինիկաների և փորձառու բժշկական մասնագետների հետ սերտ կապի մեջ:

Քոլեջի դասախոսական կազմը կազմում է ավելի քան 300 մարդ, որոնցից 20-ն ունեն գիտությունների թեկնածուի աստիճան։ Քոլեջում դասավանդում են նաև բուժքրոջ որակավորում ունեցող մանկավարժները ։ Քոլեջում տարեկան սովորում է ավելի քան 3000 ուսանող: Քոլեջի շրջանավարտները կազմում են հանրապետության միջին օղակի բժշկական կադրերի էլիտան։ Նրանցից շատերը պատվով են կատարում իրենց մասնագիտական \ u200b \ u200bպարտականությունը Մերձավոր և հեռավոր արտասահմանյան երկրներում, Ասիայի, Եվրոպայի, Ամերիկայի և ԱՊՀ երկրների շատ երկրներում:

Ամբիոնի
Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների հետագա կատարելագործման և մեթոդական փաստաթղթերի միասնականացման նպատակով քոլեջում գործում են հումանիտար, ընդհանուր բժշկական և կլինիկական առարկաների ամբիոններ: Բաժանմունքների աշխատանքի հիմնական բովանդակությունը ուսուցիչների որակավորման բարձրացումն է, ուսումնական գործընթացի գիտական \ u200b \ u200bմեթոդական կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների մշակումը, դասավանդման Ժամանակակից Ակտիվ մեթոդների ներդրումը, փոքր խմբերի դասավանդումը, խնդրահարույց ուսուցումը, բիզնես խաղերը, ուսանողների ստեղծագործական, հետազոտական \ u200b \ u200bաշխատանքների զարգացումը (ժամկետային թուղթ, շրջանակային աշխատանք, Գիտական \ u200b \ u200bև գործնական գիտաժողովներ):

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում բաժանմունքները, մեթոդական կաբինետի ղեկավարությամբ, հրատարակել են բազմաթիվ դասագրքեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, գործնական պարապմունքների վերաբերյալ առաջարկություններ, ստեղծել են մեթոդական զարգացումներ, թեստային առաջադրանքներ և իրավիճակային առաջադրանքներ ՝ ուսանողների գործնական հմտությունների և կարողությունների զարգացման համար, հարցաթերթիկներ ՝ ձուլումը վերահսկելու համար:

Ուսանողների գործնական ուսուցումն իրականացվում է Երևանի և Հանրապետության կլինիկական բազաներում, որոնցից շատերը Երևանի բժշկական համալսարանի, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ամբիոններն են: Այստեղ իրականացվում է փորձի փոխանակում կլինիկական առարկաների դասավանդման, հետազոտության ժամանակակից մեթոդների, բուժման, հիվանդների համալիր խնամքի և վերականգնման ոլորտում ։

Ուսանողական
Քոլեջում գործում է ուսանողական խորհուրդ։
Ուսանողական խորհրդի հիմնական նպատակն է կազմակերպել ուսանողների գործունեությունը և ուսանողական կյանքի ինքնակառավարումը, բարձրացնել ուսանողների առաջադիմության որակը, քաղաքական-գաղափարական, բարոյական և մարզական մակարդակը: Ուսանողական խորհուրդը մասնակցում է քոլեջի կառավարմանը:
Մեթոդական կաբինետի հետ համատեղ, բուժքույրական ոլորտի բարեփոխումների լույսի ներքո, կազմակերպվում են ուսանողական ամենամյա գիտագործնական գիտաժողովներ,
կլոր սեղաններ, տարբեր մրցույթներ, առարկայական շրջանակների նիստեր, որտեղ ուսանողները հանդես են գալիս զեկույցներով, ժամկետային փաստաթղթերի պաշտպանությամբ:Հաճախ կազմակերպվում են թեմատիկ խաղեր, առարկայական օլիմպիադաներ, վիկտորինաներ տարբեր մասնագիտությունների գծով ։
Պարբերաբար բարեգործական միջոցառումներ են կազմակերպվում ծերանոցներում, մանկատներում։

Քոլեջում մեծ ուշադրություն է դարձվում ուսանողների ֆիզիկական պատրաստվածությանը։ Ուսանողների մարզական կարողությունները զարգանում են մարզական բաժիններում: Մեր ուսանողներն ամեն տարի առաջատար տեղեր են զբաղեցնում հանրապետական նշանակության մարզական մրցումներում ։ Մեզ մոտ սովորում են սպորտի 9 վարպետներ տարբեր մարզաձևերից և վոլեյբոլի հավաքականի 12 անդամներ ՝ Ռ. Ա. քոլեջի կանանց վոլեյբոլի հավաքականը տասնակի չեմպիոն և տասնակի գավաթակիր է ։ Համահայկական առաջին խաղերում քոլեջի 8 ուսանողներ նվաճել են վոլեյբոլի չեմպիոնի կոչումը: Համահայկական երկրորդ խաղերում 10 ուսանող Երևանի հավաքականի կազմում նվաճել են վոլեյբոլի չեմպիոնի կոչումը:
Քոլեջում կազմակերպվել է "Տաթև" երգչախումբը ՝ Վ.Նավասարդյանի ղեկավարությամբ, որը մեծ հաջողությամբ մասնակցել է "Սայաթ-Նովա 2001" համահայկական լավագույն երգի մրցույթին և նվաճել պատվավոր 1,2,3-րդ տեղերը:
Ուսանողական խորհուրդն ակտիվորեն մասնակցում է հանրապետական երիտասարդական և ուսանողական բոլոր միջոցառումներին:
Ամուր կապեր են հաստատվել հանրապետության բուհերի ուսանողական կազմակերպությունների հետ ։ Ռուսաստանի Դաշնության, Բելգիայի ուսանողական կազմակերպությունների հետ երկկողմ կապերի զարգացման հեռանկարներ կան ։
Հարկ է ընդգծել այն հսկայական դերը, որ քոլեջի ղեկավարությունը ՝ տնօրենների խորհրդի նախագահ Մ.Մկրտչյանի գլխավորությամբ, ունի ուսանողական խորհրդին անգնահատելի ֆինանսական և բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու գործում:

Համագործակցություն
Եր.մեղր կրթական ստանդարտների, ուսումնական պլանների, ուսումնական ծրագրերի մշակման և վերանայման քոլեջը համագործակցում է Ռուսաստանի Դաշնության Առողջապահության նախարարության գիտամեթոդական կենտրոնի հետ: Քոլեջի ղեկավարներն ու դասախոսները մասնակցել են "բուժքույրական գործի" մոսկովյան համաժողովի աշխատանքներին, բուժքույրական գործի ղեկավարների սեմինարներին Տարտուում (Էստոնիա), Տարնաուտում (Բելգիա), Ստոկհոլմում(Շվեդիա), Սանկտ Պետերբուրգում և Կրգզստանում:
Ներկայումս մշակվում են հետագա համագործակցության նախագծեր։
Մենք պատրաստ ենք գործընկերային հարաբերություններ զարգացնել Մերձավոր և հեռավոր արտերկրի բարեկամ հաստատությունների հետ ։

Գրադարան
Այսօրվա դրությամբ գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է 75529 օրինակ.գրադարանն ունի ժամանակակից նորմատիվներին համապատասխանող ընթերցասրահ, նորագույն համակարգիչ և ինտերնետ կապ: Քոլեջի դասախոսներն առաջին անգամ Հայաստանում մշակել և հրատարակել են ավելի քան 40 ուսումնական ձեռնարկ ՝ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողների և գործնական առողջապահության աշխատողների համար ։

Պարբերականներ
1999 թ. հենակետային վարժարանի ջանքերով հրատարակվեց "քույրական գործ" ամսագիրը (գլխավոր խմբագիր ՝ Մելիքյան Համլետ): Ամսագիրն ընդգրկում է մեղր-ի արդի խնդիրները:միջին օղակի աշխատող : Առողջապահության ոլորտից թարմ տեղեկություններ են հաղորդվում ։ Թերթը ներկայացնում է Մեղրի իրավունքներն ու պարտականությունները:աշխատակից, պատմում է քոլեջի աշխատակիցների և ուսանողների գործունեության մասին։

© 2024 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am