«Հայաստանի եվրոպական համալսարան» հիմնադրամը հիմնադրվել է 2001 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և միջազգային մի շարք հեղինակավոր կազմակերպությունների միջև կնքված համաձայնագրերի հիման վրա: Որպես միջազգային բուհ՝ Հայաստանի եվրոպական համալսարանը (ՀԵՀ) միջազգային առաջատար փորձի և տեղական կրթակարգի լավագույն ավանդույթների մեկտեղմամբ` որդեգրեց ուսուցման արդի կառուցակարգ: Արդեն այսօր ՀԵՀ-ում առկա է ուսուցման եռաստիճան համակարգ` առկա և հեռակա կրթական ծրագրերով` նախատեսված ինչպես հայազգի այնպես էլ օտարերկրյա դիմորդների համար:
         Հայաստանի եվրոպական համալսարանը իրականացնում է.
 • 16 բակալավրի կրթական ծրագիր,
 • 15 մագիստրոսի կրթական ծրագիր,
 • 4 հետբուհական կրթական ծրագիր:

Համալսարանի գիտակրթական մասշտաբները չսահմանափակվեցին միայն քաղաք Երևանով, դրանք ընդգրկեցին նաև Հայաստանի մարզերը։ Արդյունքում, համալսարանը հիմնեց մասնաճյուղեր Գյումրի, Վանաձոր, Իջևան և Կապան քաղաքներում՝ այդպիսով ընդարձակելով մրցունակ կրթության արտահանման ծավալները։

         Առաջնորդվելով Հայաստանում կրթությունը գրավիչ և մրցունակ դարձնելու ընդգծված առաջնահերթությամբ՝ Համալսարանի համար գերակա դարձավ նաև արտաքին կապերի խորացումը և գործընկերային ցանցի ընդլյանումը։ Բուհի միջազգայնացմանը, եվրոպական կրթական տարածքում նրա հեղինակության ամրապնդմանը մեծապես նպաստեց անդամագրումը բարձրագույն կրթական հաստատությունների եվրոպական ասոցիացիային` ԵՎՌԱՇԻՆ (EURASHE), որի անդամ Համալսարանը դարձավ 2018 թվականին։
Համալսարանի միջազգայնացման և գործընկերային կապերի խորացման առհավատչյան, բուհի ստեղծման օրվանից մի շարք արտասահմանյան բուհերի հետ ծավալվող հարաբերություններն էին և ձեռք բերված պայմանավորվածությունները՝ որոնց թվում կարելի է հիշատակել Իտալիայի Հանրապետության Բոլցանոյի «ԵՎՐԱԿ» («EURAC») գիտահետազոտական կենտրոնը, Լիոնի առևտրարդյունաբերական պալատի «ԷԿԼԻԱ» («EKLYA») բիզնես դպրոցը և «ՀԻԲՐԻԱ» («HYBRIA») բիզնեսի և տեխնոլոգիաների ինստիտուտը, Իտալիայի Հանրապետության «ՊՈԼԻԱՐՏԵ» արվեստի և դիզայնի ակադեմիան, Անգլիայի Չելսի բիզնես դպրոցը և այլ կրթական հաստատություններ: Հատկանշական է, որ նրանց մի մասը հանդիսանում են Համալսարանի հիմնադիրներ և Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ։
Ներպետական մակարդակում Համալսարանը ևս արձանագրում է նշանակալի ձեռքբերումներ, կնքելով երկկողմ պայմանագրեր, որոնք առնչվում են ուսումնական ենթակառուցվածքների զարգացմանը, պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստմանը, օտար լեզուների ուսուցմանը, ուսումնագիտական և մեթոդական ձեռնարկների հրատարակմանը, սեմինարների և գիտաժողովների անցկացմանը և բազմաթիվ այլ ձեռնարկումներին։ Ահա դրանցից մեկը՝ Վիվասել-ՄՏՍ և Սինոփսիս Արմենիա առաջատար ընկերությունների միջև կնքված եռակողմ համաձայնությունը, որի շնորհիվ 2011 թվականին Համալսարանում բացվեց ժամանակակից կահավորմամբ, սարքային և ծրագրային ապահովման միջոցներով հագեցած Միկրոէլեկտրոնային սխեմաների և համակարգեր ամբիոնը:
2023-2024թթ. ուսումնական տարվանից սկսած բուհը իր բոլոր մասնագիտությունների գծով իրականացնում է լրացուցիչ միջազգային կրթական ծրագրեր, որի արդյունքում՝ մեր կողմից շնորհվում է ակադեմիական կրթության պետական հավատարմագրված նմուշի դիպլոմ, իսկ մեր գործընկերների կողմից մասնագիտական կրթության դիպլոմ, որը առավելապես հենվում է անձի հմտությունների և գործնական կարողությունների զարգացման և աշխատաշուկայի պահանջների վրա:
         ՀՀ ԿԳՄՍ հավատարմագրման հանձնաժողովի 2021 թվականի հուլիսի 24-ի N 55 որոշմամբ բուհին շնորհվել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում՝ 4 տարի ժամեկտով (վկայական N 51):

Հիմնական ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ են՝

 •     Միջազգային բուհ
 •     Պետական հավատարմագրում
 •     Պետական նմուշի դիպլոմ
 •     Կրթական ծրագրեր եվրոպական չափորոշիչներով
 •     Երկու դիպլոմ և մասնագիտացման կրթական ծրագրեր եվրոպական առաջատար կրթական կազմակերպությունների հետ
 •     Շարժունության ծրագրեր եվրոպական լավագույն բուհերի հետ
 •     Բարձրագույն կրթական հաստատությունների եվրոպական ասոցիացիայի (EURASHE) անդամ (միակը Հայաստանում)
 •     Միջազգային կրթական և հետազոտական ալյանսի (IERA - International Education and Research Alliance) լիիրավ անդամ
 •     Արտաքին գործընկերներ աշխարհի տարբեր երկրներում
 •     Որակյալ կրթություն եվրոպական չափորոշիչներին և ուղենիշերին համապատասխան
 •     Փոխանակման ծրագրեր միջազգային հեղինակավոր բուհերի հետ
 •     Անգլերենի խորացված ուսուցում
 •     Մասնագիտական դասընթացների դասավանդում անգլերենով
 •     Դասավանդման և ուսումնառության նորարական մեթոդներ:

Գործում է ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ բոլոր մասնագիտությունների համար, որի ՈՒՍՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆ է 1 ուսումնական տարի: ՀԵՀ-ն 2021 թվականին անցնելով ռեբրենդինգ՝ հանդես է գալիս նոր կարգախոսով՝ ԲԱՑԱՀԱՅՏԻ՛Ր ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑԻ՛Ր ԱՊԱԳԱԴ ԱՅՍՕՐ: Այն ունի արտաքին գործընկեր աշխարհի տարբեր երկրներում:

Ներկայումս ՀԵՀ-ում գործում են հետևյալ մասնագիտությունները․
 •     Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 •     Տեղեկատվական համակարգեր
 •     Տեղեկատվական անվտանգություն
 •     Ինֆորմատիկա (Ռոբոտաշինություն և խելացի համակարգեր)
 •     Կառավարում (Մենեջմենթ)
 •     Տնտեսագիտություն և բիզնեսի զարգացում
 •     Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ)
 •     Ֆինանսներ և բանկային գործ
 •     Իրավագիտություն
 •     Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն
 •     Գրաֆիկական դիզայն
 •     Ճարտարապետություն և լանդշաֆտային դիզայն
 •     Հոգեբանություն
 •     Զբոսաշրջություն և հյուրանոցային գործ
 •     Լեզվաբանություն (Մասնագիտական թարգմանչություն)
 •     Մասնագիտական մանկավարժություն (Անգլերեն լեզու և գրականություն):
 •     Կրթության կառավարում:

© 2024 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am