Մեր մասին
""Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն" կրթական հիմնադրամը հիմնադրվել է 1998թ., Եվրոպական Միության TACIS ծրագրի շրջանակներում: Այժմ կենտրոնը հաշվապահության, մենեջմենթի և բիզնեսի ոլորտներում ուսումնական ծրագրերի անցկացման առաջատարն է ։ Կենտրոնի նպատակն է պատրաստել մասնագետներ, որոնք կհամապատասխանեն ազգային և միջազգային չափանիշներին:
Ռեկտոր ՝ Հասմիկ Մելսի Սահակյան
Մագիստրատուրա "Հաշվապահական հաշվառում և հարկում" մասնագիտությամբ
Ուսուցում ՝ լրիվ դրույքով
Տեւողությունը ' 2 տարի
Ուսման վարձը տարեկան 560 000 դրամ է:
2007թ. - ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը հաջողությամբ ավարտեց հիմնադրամի "ՈՒԿՕԲ" Մագիտրատուրայի պետական հավատարմագրման գործընթացը (պետական հավատարմագրում no. 181 և 182): Բուհի շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտության դիպլոմ:
Բոլոր պետական եւ հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները կարող են ընդունվել մագիստրատուրա: Ուսուցման ժամանակացույցը ճկուն է, կենտրոնում անցկացվում են ինչպես առավոտյան, այնպես էլ երեկոյան դասընթացներ:
Ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցի միջոցով:

Մագիստրատուրայի առանձնահատկությունները:
* Ուսումնական ծրագիրը համապատասխանում է ազգային և միջազգային սերտիֆիկացման կազմակերպությունների պահանջներին,
* Կենտրոնում դասավանդում են ֆինանսական հաշվառման և աուդիտի, տնտեսական և հարկային իրավունքի ոլորտների լավագույն մասնագետ-պրակտիկանտները,
* Մագիստրատուրայի ուսանողների համար կազմակերպվում է ուսումնական պրակտիկա Հայաստանի լավագույն հաստատություններում,
* Կենտրոնը զգալիորեն նպաստում է շրջանավարտների զբաղվածությանը,
* Կենտրոնը հագեցած է հարմարավետ լսարաններով, համակարգչային լաբորատորիայով և հարուստ մասնագիտական գրադարանով,
* Կենտրոնի շրջանավարտների ավելի քան 90% - ն ապահովված է մասնագիտությամբ աշխատանքով:

Ընդունելության համար պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը:
- դիմում
- դիպլոմը և դիպլոմի պատճենը,
- դիպլոմի ներդիրը և դիպլոմի ներդիրի պատճենը,
- անձնագրի պատճեն
- 2 լուսանկար (3x4)


ՈՒԿԲ կրթական հիմնադրամն առաջարկում է նաև:
Հաշվապահական դասընթացներ սկսնակների համար:
Սկսնակ հաշվապահների Դասընթացի տևողությունը 3 ամիս է: Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից:
- Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ և հիմնական ստանդարտներ,
- Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան,
- Հարկային համակարգ,
- Գործնական հաշվապահություն ՝ Հաշվապահական ծրագրերի կիրառմամբ ("Արմսոֆտ հաշվապահ" կամ "1C-Ձեռնարկություն" փաթեթ)

Դասընթացներ ՝ հաշվապահական հաշվառման մասնագետների (հաշվապահների) վերապատրաստման / որակավորման բարձրացման:
Դասընթացի տևողությունը 2,5 ամիս է: Դասընթացի ծրագիրը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվապահների լիցենզավորման քննության ծրագրին համապատասխան: Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից:
- Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները, դրանց համեմատական վերլուծությունը ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (IFRS) հետ:
- Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգը,
- Աուդիտ,
- Տնտեսական իրավունք:

Ընդհանուր վերապատրաստման դասընթացներ գործարարների և հաշվապահների համար:
- Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (IFRS),
- Տնտեսական իրավունք,
- ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,
- ՀՀ Հարկային օրենսգիրք,
- Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում,
- Ֆինանսական կառավարում,
- Տնտեսություն,
- Աուդիտորական գործունեության ստանդարտներ,
- Ինքնարժեքի հաշվառում,
- Ապահովագրական ընկերությունների Հաշվապահություն,
- Բանկային Հաշվապահություն,
- Մտավոր սեփականության խնդիրներ,
- Համակարգչային ծրագրեր (Windows Word, Excel, Access):

Դասընթացի մասնակիցներին տրամադրվում է ողջ անհրաժեշտ գրականությունը, ինչպես նաև "հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոնի"կողմից մշակված ուսումնական նյութերը: Դասընթացների հավաքագրումը կատարվում է պարբերաբար: Դասընթացների ավարտին տրվում են հավաստագրեր:

© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am