Մեր մասին
Համալսարանը հիմնադրվել է 1996 թվականին, իսկ քոլեջը ՝ 2010 թվականին։
ՀՀ կրթության, գիտության, երիտասարդության և սպորտի նախարարության N LX-0034 (անժամկետ)պետական լիցենզիա,
N4-XX-000051 (անժամկետ) պետական լիցենզիա ՝ տրված ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից:
Տնօրեն Վ. Ա. Զոհրաբյան, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ուսուցման ձևը ՝
առկա, հեռավար, հեռակա
Քոլեջի շրջանավարտներին տրվում է դիպլոմ
Կրթական բազան ՝ 9-ամյա և 12-ամյա
Քոլեջում ուսումնական գործընթացն իրականացվում է միջազգային չափանիշներին և ծրագրերին համապատասխան ։
___________________________________________

Պլաստիկ վիրաբուժության կլինիկական ուսուցումը կազմակերպվում է Աբովյանի բժշկական համալիրում, ծննդատանը, դեղագործների վերապատրաստումն իրականացվում է Աբովյանի "Արփիմեդ"ՍՊԸ դեղագործական ընկերությունում:

9-ամյա կրթությամբ քոլեջ ընդունվողները նույնպես շարունակում են իրենց կրթությունը հիմնական միջնակարգ կրթությամբ, ստանում են 12-րդ դասարանի վկայական, ինչպես նաև մասնագիտական դիպլոմ:

Քոլեջը երաշխավորում է որակյալ կրթություն, ինչպես նաև կազմակերպում է համակարգչային ուսուցում: Քոլեջն ունի ուսումնական լսարաններ, լաբորատորիաներ, որոնք հագեցած են դիդակտիկ նյութերով և սարքավորումներով, մեծ գրադարան ՝ հարուստ ուսումնական գրականությամբ:


Դասերը տեղի են ունենում քոլեջում, գործնական պարապմունքները տեղի են ունենում քաղաքային հիվանդանոցում, պոլիկլինիկաներում, ծննդատանը ։
Առաջին փուլում ներածական Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև օգոստոսի 25-ը:
Երկրորդ փուլում ներածական Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև սեպտեմբերի 20-ը:

© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am