Մեր մասին
Հիմնադրվել է 1990 թ., լիցենզիա N 5, N 78, N 014 (անժամկետ)
Պետական հավատարմագրում N 073, 051.
Հիմնադիրներն Են Զ. Սարգսյանը, Գ. Գրիգորյանը, Ա. Եղոյանը, Գ. Սարգսյանը
Նախագահ օրգ. խորհրդի նախագահ-Զ. Վ. Սարգսյան
Ռեկտոր ՝ Զ. Վ. Սարգսյան, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
Ուսուցման ձևը՝ առկա և հեռակա
Շրջանավարտներին
տրվում է պետական դիպլոմ
Ուսման վարձը
վճարելիս սահմանվում են զեղչեր
Համալսարանն ունի
երաժշտական \ u200b \ u200bև վոկալ շրջանակներ, ՈՒՀԱ:
Համալսարանի
բոլոր ուսանողները սովորում են աշխատել համակարգչի հետ:
Համալսարանը գործում է 1990 թվականից: բուհի շրջանավարտները հիմնականում աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ԱՊՀ երկրներում ' Վրաստանում, Ուկրաինայում, Ռուսաստանի քաղաքներում, ԱՄՆ-ում և այլ երկրներում: Համալսարանն ունի գրադարան, լեզուների ուսուցման համար նախատեսված լինգաֆոնային լսարան, համակարգչային կաբինետ։ Բուհն ունի ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող սեփական ուսումնական շենք ՝ ճոպանուղու կայարանի հարևանությամբ։

Համալսարանը սերտ համագործակցության մեջ է Մերձավոր և հեռավոր արտասահմանյան մի շարք բուհերի հետ: Բուհում դասավանդում են ակադեմիկոսներ, դոկտորներ, գիտությունների թեկնածուներ, որոնք հայտնի են ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս:

Ուսուցում

© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am