Ուսուցման ձևը ՝ առկա (ստացիոնար)
Շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ:
Տնօրեն ՝ Կամո Ռուբենի Համբարձումյան

Երևանի հ.4 արհեստագործական պետական ուսումնարանի շենքը շահագործման է հանձնվել 1972թ.ին :
Կրթությունը իրականացվում է 3 տարի ուսուցմամբ՝ հիմնական /ընդհանուր/ ընդունելության հիմքով: Սովորողները ստանում են հանրակրթական և մասնագիտական կրթություն: Արտադրական ուսուցումը իրականացվում է թե՛ ուսումնարանի ներսում, թե՛ ուսումնարանից դուրս՝ համապատասխան վայրերում: Սովորողներից շատերը իրենց կրթությունը շարունակում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում՝ հետագայում ունենալով գերազանց աշխատանքային կենսագրություն:
Կրթօջախը ունի ուսումնաարտադրական արհեստանոցեր, որտեղ սովորողները տեսական գիտելիքները կիրառում են գործնականում:

Ուսուցանվում են հետևյալ մասնագիտությունները՝

  • Խոհարարական գործ
  • Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում
  • Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձակում
  • Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա
  • Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարություն
  • Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա
  • Ոսկերչություն
  • Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա

© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am