Ուսուցման ձևը ՝ առկա (ստացիոնար)
Շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ:
Տնօրեն ՝ Լուսինե Արծրունու Բարսեղյան

‹‹Երևանի զարդարվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարան›› ՊՈԱԿ-ում (նախկին թիվ 10 արհեստագործական ուսումնարան) ուսուցանվում են ազգային արվեստներ և արհեստներ. փայտի գեղարվեստական փորագրություն, մետաղի գեղարվեստական փորագրություն, մանրանկարչություն, գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն, ոսկերչություն, ասեղնագործություն-գոբելենագործություն, ինչպես նաև վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում, տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում:

Ուսուցանվում են հետևյալ մասնագիտությունները՝

  • Ոսկերչություն
  • Գորգագործություն և ժանյակագործություն
  • Գեղանկարչություն և քանդակագործություն
  • Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն
  • Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում
  • Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում
  • Բրուտագործություն

Ուսումնարանի գործունեության հիմնական նպատակն է հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների համար պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան մասնագետների պատրաստումը, ազգային և համամարդկային արժեքների ոգով դաստիարակված անձի ու քաղաքացու համակողմանի ձևավորումը:


© 2023 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am