Քոլեջներ, կրթահամալիրներ և
արհեստակցական ուսումնարաններ
Երևան
Արարատի մարզ
Արմավիրի մարզ
 • Ս. Լուկաշինի անվան Արմավիրի գյուղատնտեսական պետական քոլեջ
 • Էջմիածնի Վարդգես Համազասպյանի անվան պետական քոլեջ
 • Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջ
 • Արմավիրի պետական արդյունաբերական մանկավարժական քոլեջ
Գեղարքունիքի մարզ
 • Ա. Թամամշևի անվան Գավառի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ ակադեմիկոս
 • Գավառի պետական արդյունաբերական մանկավարժական քոլեջ
 • Սևանի պետական քոլեջ
 • Մարտունու պետական քոլեջ
 • Վարդենիսի պետական քոլեջ
Կոտայքի մարզ
 • Նոր-Գեղիի անվան գյուղատնտեսական պետական քոլեջ ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի
 • Հրազդանի պետական քոլեջ
 • Չարենցավանի պետական քոլեջ
 • Աբովյանի Պետական Ճարտարագիտական քոլեջ
 • Աբովյանի պետական էներգետիկ քոլեջ
Լոռու մարզ
Շիրակի մարզ
 • Շիրակի Մ. Թումանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ
 • Գյումրու պետական մանկավարժական քոլեջ
 • Գյումրու Կարա Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ
 • Գյումրու պետական ճարտարագիտական (ինժեներական) քոլեջ
 • Գյումրու պետական տեխնիկական քոլեջ
 • Արթիկի անվան պետական քոլեջ
Սյունիքի մարզ
 • Գորիսի պետական մանկավարժական քոլեջ
 • Խ. Երիցյանի անվան Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ պրոֆեսոր
 • Կապանի պետական ճարտարագիտական քոլեջ
 • Սիսիանի պետական տնտեսագիտական քոլեջ
 • Սիսիանի պետական հումանիտար քոլեջ
 • Մեղրու պետական քոլեջ
Տավուշի մարզ
 • Իջևանի պետական քոլեջ
 • Դիլիջանի պետական քոլեջ
 • Բիրդ պետական քոլեջ
 • Դիլիջանի արվեստի պետական քոլեջ
Վայոց Ձորի մարզ
 • Եղեգնաձորի պետական քոլեջ
Պետական բժշկական քոլեջներ
Պետական արհեստագործական ուսումնարաններ
Մասնավոր քոլեջներ

© 2024 Arax Publishing House. All rights reserved
arax@eduacation.am